Astroloji Nedir ? Astrolojinin Gelişimi ve Astroloji Çeşitleri

8 min


157
83 shares, 157 points

1) Astroloji Nedir ?

Latince ‘den gelen “Astrologia” anlam olarak “Yıldız hesabı” demektir. Ülkemizde yaygın olarak burç falcılığı olarak bilinmesinin temel sebeplerinden biri günlük burç falları, diğeri Türk Dil kurumunun, sözlükte Astroloji karşılığı olarak “Yıldız Falcılığı” demesi olabilir. Batı dillerinde ki tanım karşılığı aslında özünü daha çok yansıtmaktadır. Astroloji ; Göksel cisimlerin hareketlerinin, birbirlerine olan açıları ve konumlarının, dünya üzerindeki yaşama olan etkisidir. Gök olaylarının ve gezegenlerin hareketlerinin dünya ve insan yaşamı üzerindeki etkileri ve neden oldukları değişimlerin karakterleri, kronolojik olarak kayıt altına alınıp sonuçlar eşleştirildikçe, astrolojinin teknik yapısının güçlenmesi gereği de hissedilmeye başlanmıştır.

Astrolojide evler 3. 3v

2) Astrolojinin Gelişimi

Genel hatları ile Astroloji Nedir sorusuna cevap verdikten sonra astrolojinin gelişimi ile ilgili bilgiler paylaşmaya devam edelim. Gök Cisimlerinin insan üzerine etkisi en eskiçağlardan beri süre gelmektedir. Doğa olaylarının gök ile ilişkilendirilerek, gök tanrı inancı bu temel kaynaklıdır. Astrolojide kullanılan Zodyak’ın oluşumu MÖ 2500 Yılına Mezopotamya’ya kadar iniyor . Ama günümüzde kullanılan halinin büyük kısmı eski Yunan zamanında şekillendirilmiştir. Eski Yunan halkı Mezopotamya’dan alınan kehanetleri, kendi mitolojik temeller ile birleştirmiş ve ortaya yeni bir kavram çıkarmışlardır. Doğum haritası ve burç yorumları için kullanılan Zodyak yani “hayvanlar dairesi” bu dönemde oluşturulmuştur. Zodyak güneş, ay, gezegenler ve takımyıldızlarının konumları düşünülerek oluşturulmuş gök yüzündeki hayali bir dairedir. Hintlilerin kullandıkları Vedik Astrolojisindeki Sidereal Zodyak ve Batı Astrolojisinde kullanılan Tropikal Zodyak olarak iki farklı türdedir. Sideral Zodyak bu hayali çemberi oluşturabilmek için referans noktaları olarak sabit olduklarını düşündükleri takımyıldızları kullanır. Başlangıç noktası Koç takımyıldızıdır ve her 30 derecelik açı ile dairenin diğer parçaları , yani 12 burç oluşur. Tropikal Zodyak ise referans olarak Ekinoksları (Gündönümünü) kullanır, yani Güneş ile Dünya’nın arasında dört mevsimi yaratan bağlantıyı temsil ederler. Başlangıç noktası yine Koç takımyıldızıdır ve İlkbaharın ilk günüdür. Kısacası baharın ilk gelişiyle Güneş’in hayali dairedeki pozisyonu Koç burcunun ilk derecesidir. Sideral Zodyak takım yıldızlarını gerçek anlamda ele alırken Tropikal Zodyak sembolik olarak ele almaktadır. Buda aralarındaki en temel farklardan biridir. Şimdi gelelim Astroloji Türlerine ;

3) Astrolojinin Türleri

Astroloji her kültürde ve dönemde farklı şekillerde ele alındığından çok fazla türü bulunmaktadır. Sümerler sabit yıldız kümelerini hayatlarında kullanmışlardır. Bu nedenle genellikle göksel tanrı inancı yaygındır. Biz bunlardan başlıca en yaygın olan 3’ümü ana hatları ile ele alacağız.

A ) Babil Astrolojisi 

Babil döneminde sadece 5 gezegenin varlığı bilinmekteydi. Güneş ve Ay ile birlikte bildikleri 7 gök cismini kendi mitolojik tanrıları ile eşleştirdiler. Dünya üzerinde gerçekleşen doğa olaylarını bu gezegenlere ve onlar ile ilişkilendirdikleri tanrılara bağladılar. Daha sonrasında bu gökcisimlerinin hareketleri ve gerçekleşen doğa olaylarını izleyerek gelecek hakkında tahminde bulundular. Bu dönemde 12 ev temeli atılmıştır. 12 ev ve onların temsil ettikleri temalar belirlenmiştir.
Helenistik Astrolojisi: Büyük İskender’in Akdeniz fetihleri ile bölgede kullanılan Mısır Astrolojisi ile Babil Astrolojisi birleştirilmiştir. Burçlar ve yükselen burç kavramlarının oluşturulup kullanıldığı dönemdir.

Astroloji Çeşitleri ve Astrolojinin Türleri Nelerdir ?

B) Batı Astrolojisi

Batı Astrolojisi, Helenistik Astrolojinin devamı niteliğindedir. Günümüzde kullanılan en yaygın Astroloji türüdür. Burcun ne ? Yükselin ne ? Doğum Haritam gibi kavramlar ve köşe yazılarının favorisi günlük burç yorumları Batı Astrolojisi kaynaklıdır. Tropikal Zodyak temellidir. Burçları sabit olarak belirlenen Ekinoks yani Gün Dönümlerine göre oluşturur. Bu döngüler Güneş temelli olduğu için Burçlar Güneş Burcu olarak adlandırılır. ilkbahar ekinoksu başlangıç ve 0 noktasıdır. Koç burcu ile başlar. Bu noktaya göre 360 derecelik Zodyak kuşağı, 12 eşit parçaya bölünür ve burçlar ortaya çıkar. Doğum Haritası kavramı Batı Astrolojisinde de oluşturulur. Doğduğunuz tam tarih, doğum saati ve dakikası, doğduğunuz yerin enlem ve boylam bilgileri ile gök cisimlerinin verilen tarih ve saatteki yerlerinin, doğduğunuz yere yaptıkları açılar ile doğum haritanız çıkarılır. Geçmiş bilgi birikimin ortaya koyduğu bilgi ile bu harita yorumlanarak, hayatınızın her alanına dair tahmini bilgiler verilir. Bu bilgiler kaderiniz değil, deneyimleme ihtimaliniz olduğu bilgilerdir.

C) Çin Astrolojisi

Çin astrolojisi modern takvim yerine antik çağ Çin takvimi esas alınır. Ay’ın devirleri ile Güneşin kısmi hareketlerine göre yapılan hesaplamalar ile oluşturulur. Çin astrolojisinde Güneş ve Ay’ın devir hesaplarının yanında, Çin felsefesinin 5 elementine dayanan, 12 sembolik hayvan yılı ile tanımlanan bir sistem kullanırlar. Sistem temel inanışında evrenin iki zıt güç arasındaki (Yin ile Yang) sonsuz çekişmeden oluştuğu var sayılır. Bu temel güçler Güneş ve Ay olarak belirtilmiştir. Güneş Yang’dır ve ruh bulut sınıfındadır. Ay ise Yin^’dir. Beyaz ruh olarak adlandırılır. Yang gök Yin ise dünya anlamına gelir. Geri kalan beş elementin eklenmesi ile Çin Astrolojisinin temel yapısı kavranmış olur. 12 Çin burcu beş element odun ateş toprak metal ve su tarafından yönetilir. Her burç 60 yıllık ara ile gelir ve Çin takvimi 60 yıllık periyot temeline dayanır. Çin Horoskopu on iki burca bölünürken, yapıcı ve yıkıcı haliyle on element koluna ayrılır. Artı ve eksi olarak. Bunların yanında antik Yin ve Yang kavramlarının eklenmesiyle klasik Çin horoskopu ortaya çıkar ve hayvanlar dairesi olarak adlandırılır. Çinliler dünyanın hem en eski astrologları hem de en büyük astronomları olmuştur. Astronomi ve Astrolojiyi ayrı kavramlar olarak görmediklerinden hepsine astrolojik bir anlam vermişlerdir. Çin Astrolojisinde burçlar her sene Ocak ayının sonunda veya Şubat ayında değişir. Bir yıl boyunca aynı burç devam eder.

D) Hint Atrolojisi / Vedik Astroloji

Vedik Astrolojisi geleneksel Hindu Astroloji sistemidir. Vedik Astrolojisi M.Ö 4.000 yıllarından bugüne Hindistan’da var olan bir astroloji bilimidir. Vedik astroloji, günümüzde “ay astrolojisi” olarak da anılmaktadır. Hesaplama Batı Astrolojisinden farklı olarak Ay merkezli yapılmaktadır. Batı Astrolojinde 21 Mart tarihinden itibaren Koç burcu başlamaktadır, ancak Vedik Astrolojisinde 14 Nisan Koç burcu başlama tarihi sayılır. Vedik Astrolojisinde Toplam 9 gezegen bulunmaktadır. Ayrıca Vedik Astrolojisi Nakshatra adı verilen bir takımyıldızını kullanır. Vedik Astrolojisi geleceği tahmin etmek için Vimshottari Dasha adı verilen bir sistemi kullanmaktadır. Bu sistemde insanın yaşam süresi 120 yıldır ve 1 Dasha yılı 365,25 günlük güneş sistemine eşittir. Bu türlerin yanında, Celtic Astrolojisi, Kızılderili Astrolojisi, Mitolojik Astroloji, Maya Astrolojisi, Osmanlı Astrolojisi, Arap ve İran Astrolojisi, Ari Astrolojisi gibi pek çok Astroloji türü bulunmaktadır.

Astrolojide gök cisimlerinin etkileri sadece insanlar üzerinde değildir. Tüm dünya buna dahildir. Bu ne anlama gelmektedir;

E ) Mundane / Mundalini Astroloji 

Ülkeler ve Politikaları değerlendiren Astroloji çeşididir. Bu Astroloji çeşidinde gezegenlerin rolleri vardır. Her biri otoritel bir karakteri , kitleleri veya toplumsal hareketleri temsil eder.

F) Liderler Astrolojisi

Lider ve yöneticilerin karar ve ilişki yönetim mekanizmalarını yorumlayan Astroloji çeşididir. Çalışma performansı ve zamanı, çalışma şekli, birebir ve toplu iletişim şekilleri üzerine kişilere rehberlik edebilir.

G) Meteorolojik Astroloji 

Hava şartlarını, dünyadaki fiziksel değişimi (jeolojik), sel, deprem gibi olayları yorumlayıp analiz edebilen Astroloji çeşididir.

H) Ezoterik Astroloji Nedir ?

Ruhsal evrim, karma, 3. boyut gibi mistik ve majik konularla uğraşır.

J) Natal Astroloji Nedir ?

Belki de Astrolojiye ilginin artmasına en büyük sebep olan türüdür. Kişinin net doğum tarihi, saat ve dakikası, doğduğu konumun enlem ve boylam bilgileri ile çıkarılan yaşam haritasını yorumlayan Astroloji çeşididir. 

K) Medikal Astroloji Nedir ? 

Astroloji Çeşitleri – Medikal Astroloji

Kişinin tamamen bedensel aktivitelerini yorumlayan, genetik ve kronik hastalılar ile, yaşanabilecek sağlık sorunlarına işaret edebilen Astroloji çeşididir.

L) Sinastri Astroloji

Astroloji Çeşitleri konu başlığının son maddesi Sinastri Astroloji. Kişilerinin ilişki analizlerini odaklanıp, yapabilen Astroloji türüdür. Astroloji türleri ve Astroloji Çeşitleri farklı olsa da hepsi aslında kendi içinde sistematik olarak tekrarlanan gök olaylarının yorumlanması ile oluşmaktadır. Bu sistemler Burç, Yükselen Burç ve Ay burcu gibi farklı etkenlerin yaşam üzerinde etkisi olduğuna inanır. Yani günlük burç yorumu aslında sadece bir illüzyondur ve bence Astrolojinin basit görünmesine neden olan en büyük sebeptir. Her insanın doğduğu enlem boylam, doğduğu saat ve dakika bir birinden çok farklıdır. Buda milyonlarca Balık burcuna tek bir yorum yapmanın saçmalığının en belirgin ispatıdır.


Like it? Share with your friends!

157
83 shares, 157 points

What's Your Reaction?

Korktum Korktum
0
Korktum
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Başarılı Başarılı
0
Başarılı
Sinirli Sinirli
0
Sinirli
Keyifli Keyifli
0
Keyifli
Muhteşem Muhteşem
0
Muhteşem
Yok Artık Yok Artık
0
Yok Artık
Artist Artist
0
Artist
Listeland

0 Comments

Bir Cevap Yazın

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format